Inhoud site

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2014

 


 

Beste leden

De herfst is weer begonnen, zo links en rechts begint het blad al te kleuren, hoewel we het aan de temperatuur nog niet kunnen merken. We hebben een mooie zomer gehad, op z’n tijd wat regen, maar toch veel goed weer. Ook op activiteiten kunnen we goed terug zien. De meerdaagse fietstocht is goed verlopen, die bracht ons naar de Veluwe. De najaarsreis ging naar Gouda en Oudewater, in dit nummer staat het verslag hiervan. De activiteiten in de Oase zijn weer gestart, bij een aantal activiteiten is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. De voorbereidingen voor het jaarfeest zijn in volle gang, ook hier is nog plaats.
De kanteling in de zorg krijgt steeds meer vorm. De zorg zal niet meer zo vanzelfsprekend zijn als het was, de uitvoering hiervan gaat per 1 januari 2015 (met een lager budget) van het rijk naar de gemeente. Hiervoor zijn sociale wijkteams samengesteld als aanspreekpunt binnen de gemeente.

Modeshow

Donderdag 18 september werd onze jaarlijkse najaarsmodeshow. Deze werd zoals gewoonlijk gehouden in de Oase. het genot van een u aangeboden kopje koffie of thee konden de schaarse bezoekers de nieuwe najaarsmode zien. De opkomst was zeer matig. 15 leden hadden de moeite genomen om naar de Oase te komen. Het bestuur heeft daarom besloten geen modeshows meer te organiseren. Modeshows worden ook door LuciVer in La verna en Portiuncula georganiseerd. Leden van de KBO zijn hier ook van harte welkom. Wij zullen de data in Alverna 50+ bekend maken.

Fietsen

Op 12 november staat weer een fietstocht op het programma. We zullen er dan weer een halve dag van maken. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het kerkplein aan de Heumenseweg. Dus tot ziens op woensdag 12 november a.s.
Info. P Sengers 06-20832810

Verslagen van de Meerdaagse fietstocht

Dag 3 van de meerdaagse fietstocht.

Vroeg uit de veren, 8.00 uur ontbijt om 9.15 uur weer op de fiets voor de terug reis naar huis, want het is alweer de laatste dag.
We kwamen langs het monument van de Woeste Hoeve. Na 15 km was de koffiestop bij het zweefvliegveld van Terlet.
Even een pauze met koffie, thee en appelgebak en dan richting Oosterbeek. Onderweg even gestopt bij de begraafplaats van Operatie Market Garden, waar 1.750 gesneuvelden liggen uit het Britse Gemene Best. Door naar Oosterbeek waar om 12.30 uur bij Restaurant Hartenstein de lunch al weer op ons wachtte en waar een aantal fietsen aan het infuus gingen. Nadat we genoten hadden van weer een voortreffelijke lunch gingen we naar het pontje van Oosterbeek – Driel en op naar de thee bij Watergoed in Valburg.  Toen onze dorst gelest was ging het richting het pontje van Slijk –Ewijk naar Beuningen. Om ongeveer 17.00 uur was iedereen weer thuis met de afspraak om 18.00 uur bij Asia te zijn voor onze afscheid, waar Ger Rutten namens iedereen een dankwoordje op rijm had voor de organisatie Piet, Hans en Piet. Het was een geweldige fietstocht in een prachtige omgeving voor herhaling vatbaar. Het was in een woord fantastisch.

Bestuur Bedankt.

Sociale wijkteams

Zoals u al in het voorwoord hebt kunnen lezen veranderd er veel in de zorg. De KBO wil u zoveel als mogelijk informeren over deze veranderingen. Dit door middel van informatie in Alverna 50 + en wanneer nodig door themamiddagen te organiseren waar deskundigen van de gemeente voorlichting komen geven en uw vragen kunnen beantwoorden. Hieronder vind u een artikel van de website van de gemeente over de sociale wijkteams. We zullen op de laatste bladzijde van dit blad ook de adressen, het telefoonnummer en het e-mailadres plaatsen.

Sociale Wijkteams in Wijchen. Waarom?

We staan voor grote veranderingen in welzijn en zorg. De gemeente Wijchen krijgt er per januari 2015 een paar fikse verantwoordelijkheden bij en tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar voor zorg en ondersteuning. Dat is een grote opgave. Wordt alles dan minder? Nee. Als we er samen de schouders onder zetten, wordt het zelfs beter. Bijvoorbeeld door de sociale wijkteams.
Op deze website leest u wat een sociaal wijkteam is en met welke vragen u bij het team in uw buurt terecht kunt. Neem gerust contact op en lees vooral ook de veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo. Misschien staat die van u er al bij.
Het belangrijkste doel van het sociale wijkteam is om mensen te helpen dingen zélf op te lossen. We ondersteunen ze om zelf in actie te komen en zaken binnen hun eigen netwerk te regelen. Mensen kunnen zelf vaak meer dan ze denken. Ze hebben van ons dan even een duwtje in de goede richting nodig. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor iedereen die dat ook echt nodig heeft.’

Weynand Rommens, projectleider sociale wijkteams

Feestmiddag

Donderdag 16 oktober houden we weer onze jaarlijkse feestmiddag in de Oase. We hebben weer mooi gezelschap kunnen contracteren. Het is Cabaretgroep `Tis aalt wa` met een splinternieuwe sprankelende show. De teksten spreken voor zich en de vaak hilarische liedjes worden afgewisseld met sketches en een ludiek gedicht en ze verkleden zich meerdere malen om hun liedjes kracht bij te zetten. En ook hier telt weer, met één kostuum kun je heel wat kanten uit. De 9 dames zingen alle liedjes in mals Brabants en alles twee, drie of meerstemmig. De verschillen tussen mannen en vrouwen worden in deze show aardig aangedikt en flink overdreven maar dat is om de zaak duidelijk te maken.
De middag wordt afgesloten met een 3 – gangen diner. Verder zal er in de pauze een loterij zijn.
De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur
Kosten zijn € 2,00 voor alleen het middag programma en € 12,00 inclusief het diner. Aanmelden via het formulier elders in dit blad of per e-mail. Betaling voor alleen het middagprogramma aan zaal. Voor het diner per bank. Aanmelden voor 11 oktober.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich dus nog aanmelden.

Najaarsreis

Ofschoon sommige deelnemers een paraplu bij zich hadden,
is deze de hele dag niet nodig geweest. We vertrokken met 56
personen even over 8.30 u, want altijd is er wel iemand aan de
late kant. Vanwege filevorming op de A2 reden we via een andere route naar Gouda, ofschoon ook hier af en toe filevorming was. Vóór Gouda gingen we al van de snelweg af om aan de goede kant van Gouda binnen te komen voor het bezoek aan de
koekjesfabriek Punselie’s, die midden in een woon- winkelwijk
gevestigd is. Een half uur later dan gepland, kwamen we daar aan. We werden in twee groepen gesplitst, omdat de ontvangstruimtes voor de hele groep te klein was.  Na de koffie met gebak werd er een korte film van 4 minuten vertoond over de productie van de beroemde Goudse stroopwafeltjes. Voordat de rondleiding begon moesten we eerst een witte jas aan en een hoofdkapje om doen. Uitgebreid werden we rondgeleid en bijgepraat over het vervaardigen van 48.000 (!) koekjes per uur, die o.a. geleverd worden aan de KLM en enkele supermarkten. Ook wordt , bij het verpakken, nog veel handwerk gedaan. Tenslotte kregen we een tas met een pakje koekjes mee. Precies op tijd, 12.00u, vertrokken we naar Montfoort, waar we in de “Gouden Leeuw” een royaal driegangendiner kregen voorgeschoteld. We zaten aan ronde tafel, waardoor een levendige gesprekjes waren. Aan onze tafel werd het dessert met vuurwerk opgediend, omdat we een diamanten bruidspaar in ons midden hadden. Via smalle wegen reden we naar de Heksenwaag in Oudewater.  Daar werd je in de Middeleeuwen, als je van hekserij beschuldigd werd, zowel mannen als
vrouwen “eerlijk” gewogen, dankzij de tussenkomst van keizer Karel V, die daar toevallig voorbijkwam. Of dat geschiedkundig waar is, blijft vaag! Je kreeg dan een getuigschrift dat je vrijwaarde van hekserij. Dat 750 jaar oude stadje is ook beroemd om zijn touwslagerijen. Er is een touwmuseum. Daarna waren we vrij om even door het stadje te lopen b.v. naar de buste van
“Swiebertje”” of een ijsje te kopen, want de zon scheen toen heerlijk. Ruim op tijd was iedereen weer bij de bus, want de vermoeidheid speelden sommige deelnemers parten.
Via een toeristische route met zeer smalle wegen – passeren was alleen mogelijk bij verbredingen om de 100 meter – reden via Lopik naar Vianen. Daar namen we de vierbaans snelweg A2,waar we soms in een slakkengangetje reden, tot we de A15 bereikten, waar we vlot over heen reden. Via de Alexanderbrug en Druten waren we toch nog rond 19.15 u in Alverna terug. Het was een prachtige tocht, waar we veel gezien en echt genoten hebben. Hulde aan de mensen, die deze reis hebben georganiseerd.

Een tevreden reisgenoot.

Filmmiddag

Op 13 november organiseren wij samen met de Zonnebloem weer een filmmiddag. We zullen een film van Stan Laural en Olivier Hardy vertonen. De aanvang is 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. De kosten bedragen € 2,00 te betalen aan de zaal. Hiervoor krijgt u een kopje koffie of thee en in de pauze een consumptie.

Tekenen en schilderen
Wat heb je daar nou aan ?

Wat je er aan hebt? Dat is vooral dat je er samen veel aan kunt beleven in de Oase op dinsdagmiddag. Meestal komen er zeven mensen bij elkaar. Het zijn allemaal amateurs, mensen dus die ervan houden om met penselen en doeken en tekenvellen in de weer te zijn. Zo nu en dan helpen we elkaar over ‘het dode punt” heen omdat het even niet zo goed lukt. We proberen elkaar te stimuleren. En we missen het als iemand, om wat voor reden dan ook, er een keer niet bij kan zijn. Zou je mee willen doen? Misschien durf je niet zo goed? Nou wij komen vooral bij elkaar voor de gezelligheid. Samen creatief bezig zijn is voor ons belangrijker dan het afleveren van een product. Zijn er onkosten mee gemoeid? Een hobby mag natuurlijk altijd wat geld kosten. Maar als je nog nooit getekend of geschilderd hebt, kun je in de Oase gerust komen uitproberen of de penselen en de  tekenblokken die we van deze en gene gekregen hebben, een beetje geschikt zijn voor jou. Ook mensen die op een andere manier creatief bezig zijn b.v. handwerken of kaarten maken kunnen ook gezellig aanschuiven. Ben je lid van de KBO van Alverna, dan kun je gratis deelnemen. Wanneer? Iedere dinsdagmiddag van half twee tot half vijf. Je contact voor meer informatie of om je aan te melden contact opnemen met :  Mevrouw Wil van Thiel – Willems
Meelbesstraat 13
6602 EX Wijchen
Tel : 024 – 6416620
Welkom namens de  ‘tekenclub’

Maarten Lemmers ofm

Overleden  leden

 Zr. Margarethe M. Dekker is 5 september overleden Zij was 90 jaar oud. De intentie was 19 september

Sociaal Wijkteam Zuid

Voor de wijken ten zuiden van de spoorlijn en Alverna.
Centraal telefoonnummer: 024 642 57 59

Inlooppunt:
Het Mozaïek
Oosterweg 179
6602 HL Wijchen

Het Sociaal Wijkteam is hier aanwezig op:
Dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur
Vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur


Belastingservicegroep

Voor veel mensen een uitkomst. Als u gebruik wilt maken van een belastingadviseur wendt u dan tot contactpersoon Dhr. Hent Hopman. Hij kan u vertellen of u in aanmerking komt voor hulp. Zijn telefoonnummer is 0487-531249.

Ouderenadviseurs

De ouderenadviseur vanuit KBO voor Alverna is:
Ben Janssen, telefoon 024 64 19213 of 0630104680
Coördinator ouderenadviseur is:
Toon Zoetekouw, telefoon 0487-532 108.

OpStap-bus

Bel één dag van te voren op werkdagen tussen 8.30 en 11.00 uur naar de centrale: telefoon 024 64 21999. Geef duidelijk aan als u gebruik maakt van een rolstoel.

Hulpdienst in de gemeente Wijchen

Stichting MEER Welzijn Wijchen tel. 024-6418459 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

Rijbewijskeuring

Voordelige rijbewijskeuringen voor senioren in "Het Noorderlicht Roerdompstraat 76 in Wijchen". Voor automobilisten van 75 jaar en ouder uit Wijchen en omgeving die een voordelige keuring zoeken, organiseert Regelzorg maandelijks een keuringsdag. De kosten bedragen slechts € 24,80. Een afspraak maken kan tijdens kantooruren met het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg, via telefoon 088-2323300 of via www.regelzorg.nl. Let op: niet rechtstreeks bij de locatie. Ook automobilisten onder de 70 jaar die om medische redenen voor het B/E rijbewijs gekeurd moeten worden, kunnen bij Regelzorg terecht.

Computercursus

Aanmelden  op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur bij Hans Peperkamp te Wijchen telefoon 024-64 16710.
B.g.g. : spreek dan uw boodschap in.

 

Bloemschikcursus 2014 / 2015

Op vrijdag 26 september 2014 is de nieuwe bloemschikcursus 2014 / 2015 begonnen. Deze keer doen 12 dames mee met de cursus.

=====================================================

Najaarsreis 25 september 2014

De reis ging dit jaar naar Oudewater en Gouda.
Foto's van deze reis zijn te vinden onder tab "Dagtochten"en vervolgens te klikken op "Najaarsreis 2014"

                  

======================================================

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Berekeningen Prinsjesdag 2014

Nibud rapport, september 2014

Klik op bovenstaande link om het rapport te zien!