Inhoud site

Laatst gewijzigd op 4 NOVEMBER 2014

 


Beste Leden
 
Het einde van het jaar is alweer in zicht. De komende twee maanden hebben we nog een paar activiteiten op het programma. Zoals een filmmiddag in samenwerking met de Zonnebloem Alverna, de Sinterklaasmiddag en ons jaarlijkss Kerstviering. Als we als bestuur terug kijken op de activiteiten die we in 2014 georganiseerd hebben of wilden organiseren, valt het ons op dat met name de reizen en de feest(mid)dagen, door u goed bezocht werden. Onze pogingen om ook themamiddagen te organiseren met actuele of leerzame onderwerpen, konden op veel minder of zelfs te weinig belangstelling rekenen. Dit is erg jammer. Maar we zullen toch voor het volgende jaar weer proberen een aantal onderwerpen te vinden, die wel interessant gevonden worden. We gaan in elk geval weer een middag over de verandering in de zorg organiseren. Waarschijnlijk denkt u dat deze veranderingen voor u niet belangrijk zijn, maar we kunnen er allemaal mee te maken krijgen. En dan van belang te weten waar we welke hulp kunnen en moeten vragen. Wij vinden het in elk geval een belangrijke taak van de ouderen organisaties, zoals de KBO, om u te blijven informeren.
 
Piet Lasker


Informatiemarkt

 
Zaterdag 8 november organiseert MEER Welzijn Wijchen samen met de gemeente, Wijchense ondernemers, Talis en een aantal (zorg)organisaties de Informatiemarkt Bewust Wonen. Een aantrekkelijke Informatiemarkt gericht op alle inwoners van Wijchen van 55 jaar en ouder.
Waar ? : Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen
Wanneer ? :  Zaterdag 8 november van 10. 00 tot 16.00 uur.
Bezoekers gratis entree.
 
Wat biedt deze informatiemarkt u ?
 
U krijgt er alle informatie over “ Bewust Wonen “ in de breedste zin van het woord: van badkamerspecialist tot de Werkgroep Valpreventie en van woontechnologie tot ergotherapeut of hovenier. Er zijn diverse demonstraties, o.a. over gezond eten of e-bikes.
Andrea Kuijpers van de provinciale adviesorganisatie SPECTRUM partner met elan, verzorgt twee presentaties. Pm 11.00 uur en 13.30 uur vertelt zij u alles over hoe u nu al uw woning kunt voorbereiden op de toekomst. Praktische tips en bruikbare adviezen voor veilig en comfortabel ouder worden in uw eigen huis.
Verder vertellen wij u alles over www.huistest.nl : test zelf de veiligheid van uw woning en ontdek de verbeterpunten. U kunt hiervoor ook een beroep doen op de aanwezige woonadviseurs van MEER Welzijn Wijchen. Zij informeren u graag.
Bij de ingang van de informatiemarkt krijgt u een lot waarmee u kans maakt op aantrekkelijke prijzen van de deelnemende bedrijven/organisaties. Lever het lootje in bij de prijzentafel en zie of u gewonnen heeft.

Voor elke bezoeker ligt er in elk geval de fraaie brochure “Bewust Wonen in de gemeente Wijchen”klaar .


Jaarlijkse feestmiddag

 
Op donderdag 16 oktober was weer onze jaarlijkse feestmiddag. Het middagprogramma werd bezocht door 140 leden. We konden samen genieten van een optreden van de cabaretgroep “Tis aalt wa”. Dat deze groep van zeven dames een geweldig optreden ten tonele bracht was wel te horen aan de reacties vanuit de zaal. Er werd ontzettend veel gelachen over de herkenbare liedjes en teksten die zij naar voren brachten.
In de pauze werden er lootjes verkocht en na het optreden was de trekking van de loterij. Na de trekking gingen 40 leden weer voldaan naar huis en bleven er nog 100 leden over om te gaan genieten van een overheerlijk diner.
Het diner werd dit jaar verzorgd door restaurant De Brouwketel uit Escharen. 
Ook moeten we nog de vrijwilligers bedanken die snel en netjes de tafels klaargemaakt hebben en daarna het eten hebben opgediend. Prima gedaan.
Na het eten ging iedereen, na een geslaagde middag, weer huiswaarts.

Foto's gemaakt tijdens deze feestmiddag zijn te vinden onder tab "Jaarfeest" en vervolgens onder "Jaarfeest 2014"


Filmmiddag
 
13 november organiseren wij samen met de Zonnebloem weer een filmmiddag. We zullen een film van Stan Laurel en Oliver Hardy of te wel De Dikke en De Dunne vertonen. 
De aanvang is 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. De kosten bedragen € 2,00 te betalen aan de zaal. Hiervoor krijgt u een kopje koffie of thee en in de pauze een consumptie. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.


Even lachen

 
Nieuwe gehoorapparaten.
Een oude stokdove baas kocht op aanraden van zijn KNO-arts een paar ultramoderne gehoorapparaten,  
Een voor ieder oor. Een tijdje later kwam hij terug bij de specialist. “Hoe werken de gehoorapparaten ?” vroeg de dokter. “Fantastisch “ zei de man. “Ik hoor weer net zo goed als toen ik twintig was “
“ Wat zullen uw kinderen blij zijn “
“Ik moet bekennen dat ik het ze nog niet heb verteld.
Sinds ik hun gesprekken kan volgen zonder dat ze het weten, heb ik al vijf keer een nieuw testament laten maken “

 

Gedicht van Jos van Haren

Het volgend gedicht is geschreven door een van onze leden. Door plaatsgebrek in de vorige nummers kunnen we dit eerst nu plaatsen. Het blijft echter nog steeds een actueel onderwerp. 
Wij danken Jos van Haren voor deze bijdrage. We hopen dat dit voorbeeld navolging vindt en dat meer leden een bijdrage aan Alverna 50+ zullen leveren.

Nationale ramp

De maand juli is vakantiemaand; veel mensen gaan op stap
Waar niemand op gerekend had kwam plots de grote klap
Een extra nieuwsuitzending volgt: dus mensen: opgelet
Een lijntoestel uit Schiphol is neergehaald door een raket
Het duikt loodrecht naar beneden, valt in stukken op de grond
De brokken vliegen vele kilometers in het rond.

We zijn ontzet, we zijn verslagen, hoe kan dat allemaal
En vragen ons vertwijfeld af wat er klopt van dit verhaal
Een vliegtuig neergeschoten, mensenlief, dat mag toch niet
Het dodental dat wordt genoemd brengt ongekend verdriet
Geen mens van de inzittenden zou dit nog overleven
Het is een nationale ramp, dat is niet overdreven.

Er wordt nu dagelijks overlegd, veel landen zijn betrokken
Zoiets was er nog nooit gebeurd, de mensen zijn geschrokken
We rouwen om dit ongeluk, hoe kon dit toch gebeuren
Verslagenheid is er alom en heel veel landen treuren
Zo wordt de thuiskomst van de doden door menigeen ervaren
We kunnen de herinnering op die manier bewaren.

De onmacht wordt een ritueel van liefde en van trouw
Ook de betrokkenheid van onze koning en zijn geliefde vrouw
De doden zijn nu teruggebracht, hun lichamen in kisten
Ze zijn geïdentificeerd, er zijn nog veel vermisten
We zien de vliegtuigen waarin ze worden teruggebracht
De eerbied voor de doden geeft ons allemaal wat kracht.

Dit alles heeft veel invloed op ons dagelijkse leven
We moeten dat aanvaarden als een normaal gegeven
De daders moeten boeten voor hun laffe brute moorden
Wat hier gebeurd is, ja dat is gewoon te gek voor woorden
We moeten allemaal verder maar dit voorval laat ons weten
Dit is voor iedereen een les, die mogen we nooit vergeten.

Alverna, juli 2014                                 Jos van Haren

Belastingservicegroep

Voor veel mensen een uitkomst. Als u gebruik wilt maken van een belastingadviseur wendt u dan tot contactpersoon :
Dhr.Hent Hopman. Hij kan u vertellen of u in aanmerking komt voor hulp. Zijn telefoonnummer is 0487 - 531249.
 
Ouderenadviseurs

De ouderenadviseur vanuit het KBO voor Alverna is: 
Ben Janssen, tel. 024 64 19213 of 0630 104 680.
Coordinator ouderen adviseur is: Toon Zoetekauw tel. 0487 532 108.

OpStap-bus
 

Bel één dag van te voren op werkdagen tussen 8.30 en 11.00 uur naar de centrale: tel. 6421999. Geef duidelijk aan als u gebruik maakt van een rolstoel.

Hulpdienst in de gemeente Wijchen

Stichting MEER Welzijn Wijchen tel. 024-6418459 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.
 
Rijbewijskeuring

Voordelige rijbewijskeuringen voor senioren in "Het Noorderlicht" Roerdompstraat 76 in Wijchen. Voor automobilisten van 75 jaar en ouder uit Wijchen en omgeving die een voordelige keuring zoeken, organiseert Regelzorg maandelijks een keuringsdag. De kosten bedragen slechts € 24,80. Een afspraak maken kan tijdens kantooruren met het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg, via telefoon 088-2323300 of via www.regelzorg.nl. Let op: afspreken niet rechtstreeks bij de locatie. Ook automobilisten onder de 70 jaar die om medische redenen voor het B/E rijbewijs gekeurd moeten worden, kunnen bij Regelzorg terecht.

Computercursus
 

Aanmelden op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur bij 
Hans Peperkamp te Wijchen tel. 024-6416710.
B.g.g. : spreek dan uw boodschap in.