Inhoud site

Laatst gewijzigd op 13 juli 2014
 Beste leden

Hier is alweer het laatste nummer van Alverna 50+ voor de zomervakantie. Inmiddels zullen velen van u, net als ik, genoten hebben en misschien nog genieten van de prestaties van het Nederlands elftal op het toernooi in Brazilië. Het is toch prachtig om te zien hoe Nederland massaal meeleeft met Oranje. Maar in deze euforie moeten we niet vergeten dat er de komende maanden ook andere en belangrijkere zaken aan de orde komen. De politiek is intussen druk bezig allerlei veranderingen in de zorg door te voeren. Uiteindelijk is dat veel belangrijker dan het WK voetbal. In maart heeft wethouder Engels, die bij de gemeente verantwoordelijk is voor de veranderingen in de Zorg, tijdens een bijeenkomst in de Oase uitgelegd wat er zoal zal veranderen. Daar bleek dat nog lang niet alle veranderingen bekend zijn bij de gemeente. De belangstelling van de leden was niet zo erg groot. Toch zijn dit zaken waar u allemaal mee te maken kunt krijgen. Waarschijnlijk zijn we er aan gewend geraakt dat de overheid alles voor ons regelt en betaalt, maar dit gaat veranderen. Wij zullen ons best doen u op de hoogte te houden van alles wat er gaat veranderen. Dit gaan we doen door middel van Alverna 50 + en door deskundigen uit te nodigen op themamiddagen. In de maand juli staan er geen bijzondere activiteiten op het programma, zodat ook het bestuur kan genieten van een mooie zomervakantie.
Ik wens diegene die nog een vakantie gepland hebben een hele fijne vakantie en voor de thuisblijvers een mooie zomer in eigen dorp.

Piet Lasker

Fietsen

09 juli staat er weer een fietstocht op het programma. We zullen er dan weer een hele dag van maken.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf het kerkplein aan de Heumenseweg. Dus tot ziens op woensdag 09 juli a.s.
Info. P Sengers 06-20832810

 

Najaarsreis

Hoewel het nog volop zomer is, zijn we toch alweer bezig om de najaarsreis te organiseren. De reis is gepland op donderdag 25 september en gaat naar Gouda en Oudewater. In het volgende nummer van Alverna 50+ komen we hier uitgebreid op terug en vindt u ook een inschrijfformulier. De kosten bedragen ca.
€ 50,00 p.p. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Bloemschikken

In september begint de cursus bloemschikken weer.
26 september is de eerste les. Er worden dit jaar 15 lessen gegeven, op vrijdagmiddag om de twee weken. Hoogstwaarschijnlijk gaan we naar de ruimte beneden, daar is meer plaats. Er kunnen dus ook meer personen deelnemen aan de cursus. Ook mensen die geen lid zijn van de KBO kunnen aan deze cursus deelnemen.
Deze deelnemers betalen dan € 2,50 per les. Zijn er nog mensen die interesse hebben in `n cursus bloemschikken  
Neem dan contact op met Els Jacobs.
Dit kan door te bellen of te mailen.
Els Jacobs 024 6419470 of  jacob13@kpnmail.nl

Groetjes Els.

Dorpshuis Oase

Van 14 juli tot 11 augustus in de Oase in verband met vakantie gesloten

Overleden leden

Op 22 juni is mevrouw W.M. Verbeeten overleden. Zij was 77 jaar. De intentie wordt 15 augustus gelezen

Activiteiten in de Oase  

Dinsdagmiddag:     Soos: kaarten, biljarten 13.15 -16.45 u.
Tekenen van 13.30 tot 16.30 u.
Woensdagmiddag: Gym   13.00 - 14.00 u.  en 14.00 - 15.00  u.
Yoga  15.00 - 16.00 u.
Donderdagmiddag: Vrij biljarten 13.15 – 16.00 uur
Vrijdagmiddag:        Soos: kaarten, biljarten 13.15 -16.45 u.ETEN EN ONTMOETEN
5 en 19 augustus
Met elkaar genieten van een heerlijke maaltijd en een gezellig gesprek? De kosten bedragen € 8,56 per maaltijd, inclusief afsluiting met een kopje koffie of thee. U kunt dit bedrag voor aanvang van de maaltijd contant voldoen bij de receptie in La Verna. De activiteit begint om 12.30 uur en wordt rond 14.00 uur afgesloten.

Lange fietstocht

Verslag van de 2e lange fietstocht op 11 juni 2014.
Doordat er enkele vaste meefietsers al op vakantie waren, vertrokken we zoals altijd vanaf het kerkplein aan de Heumenseweg met 12 fanatieke fietsers. Iedereen had er zin in en we waren direct in de beste stemming. Gezellig kletsend en fietsend via het Munnekeveld, waar het verschil duidelijk te zien was vergeleken met vorig jaar met het herstel van de boskap en de terugkerende heide.
Na 10 kilometer gefietst te hebben kregen de meeste zin in koffie, thee of warme chocomelk. Dus werd er aangelegd bij de Valk in de Molenhoek. Een enkeling die ’s morgens te weinig had gegeten lustte wel een flink stuk appelgebak met slagroom. Na afgerekend te hebben en een toiletbezoek werd onze tocht vervolgd. Fietsend langs het Maas- en Waalkanaal en later de Maas, ons vergapend aan de mooie omgeving. Voordat we er erg in hadden waren we al in Milsbeek, waar we lunchten bij het Diepen waar de keuzes enorm waren. Na een uurtje toen iedereen voorzien was van de nodige versterkende middelen werd de fiets weer bestegen. Zoals we hadden afgesproken via het Reichswald richting Ottersum, waar we bij de bekende ijscoboer Heldro het ijs ons prima lieten smaken. Het lag in de bedoeling om via Oeffelt onze terugreis te vervolgen . Maar omdat HD doorzitplekken begon te krijgen en zonder dat er naar gekeken hoefde te worden zijn we bijna via dezelfde weg teruggefietst.
Onderweg nog heel even van de fiets om het kruis even te luchten. We waren op tijd en na 55 km weer op Alverna.

Groeten van een inmiddels verloste zitblaren fietser!
Tot de volgende lange fietstocht.

De foto's gemaakt tijdens deze fietstocht zijn te vinden achter tab "Activiteiten" vervolgens achter tab "Fietsen / Wandelen"

Biljartnieuws

Nadat het afgelopen seizoen ons tweede team kampioen werd gaat medio augustus het nieuwe biljartseizoen weer van start. Alle deelnemers hebben er weer zin in. Nu maar hopen dat het resultaat van vorig jaar minimaal geëvenaard kan worden.
Dit jaar gaan er 5 teams met in totaal 23 spelers van start. 1 Team in de A, B en C - klasse en 2 teams in de D klasse. Hoe hoger de klasse des te hoger het moyenne wat er gespeeld moet worden.
Was het t/m vorig jaar zo dat in een wedstrijd tussen 2 spelers maximaal 10 punten behaald konden worden is het vanaf nu zo dat er meer punten behaald kunnen gaan worden. Dit aan de hand van zogenaamde mogelijke bonuspunten. Als een speler in een wedstrijd veel beter dan zijn gemiddelde speelt kan hij tot enkele punten meer behalen dan de gebruikelijke 10 als hij wint. Ook als hij verliest maar veel beter dan zijn gemiddelde heeft gespeeld kan hij die bonuspunten vergaren.
Onze vereniging had eigenlijk nogal wat bezwaar tegen het invoeren van dit bonussysteem. Het maakt de tussenstanden in de competitie een stuk onoverzichtelijk en moeilijker in te schatten. Tegenargument was dat anders wanneer een speler ver voor staat in een wedstrijd, zijn gemiddelde kon gaan drukken wat natuurlijk onsportief zou zijn. Naar onze mening komt dit in de klassen waarin wij spelen (we zijn maar amateurs) nauwelijks voor. Een democratische stemming onder de leden van de Biljartfederatie Wijchen e/o zorgde voor invoering van het systeem. Maar wie weet, misschien hebben wij er ook wel voordeel bij.

Secretaris Biljartvereniging Oase.

Zwemmen

Bewegen, ontspanning en sociaal contact is met name voor de senior van belang.  Wij willen u in de toekomst veel meer ruimte en bewegingsaanbod aanbieden dan wat u in het verleden gewend was. Sinds 1 januari 2013 bieden wij u al de mogelijkheid om elke week op maandagmiddag en/of woensdagmorgen en/of donderdagmiddag deel te nemen aan ons nieuwe product Well-Fit voor senioren. Gedurende 2,5 uur bent u van harte welkom om heerlijk te ontspannen in ons warme recreatie bad inclusief sauna, Turks stoombad en whirlpool of naar keuze deelnemen aan een gevarieerd programma zoals aqua gym ( bewegen op muziek ), aqua jogging, of onder deskundige begeleiding te bewegen in onze Natte Sportschool Uiteraard staat het u vrij om heerlijk baantjes te trekken in het wedstrijdbad. Er zullen diverse opgietingen plaats vinden met heerlijke geuren in de sauna en natuurlijk kun je gezellig een kopje koffie of thee drinken (€ 1,00 ) op ons natte terras. Daarnaast mag u met een geldige leskaart ook op alle daluren komen zwemmen voor slechts € 1,00.

Maandagmiddag                 13.15 – 15.00 uur    Beide baden.

Woensdagochtend             09.45 – 11.15 uur    Beide baden
10.30 – 11.15 uur    Recreatiebad
11.15 – 12.00 uur    Beide baden

Donderdagmiddag              13.15 – 15.30 uur    Beide baden

De kosten bedragen sinds 1 januari 2014 :

Halfjaar          60+     € 76,90

Jaarkaart       60+     € 143,50

Instromen is altijd mogelijk, u betaald dan het aantal maanden die nog te gaan zijn in lopend halfjaar tegen een tarief van € 14,35 per maand.
Eenmalige kosten aanschaf persoonsgebonden pas € 7,50 ( dit bedrag is borg ) en € 3,05 administratiekosten

Leden van de KBO krijgen op vertoon van hun ledenpas
10 % korting.

UNIE KBO

 

Digitale overheid tast onafhankelijkheid ouderen aan

Den Bosch, 14 juni 2014 - Ouderen in Nederland worden sterk afhankelijk van de hulp van anderen wanneer de overheid besluit alle contact tussen burger en overheid te digitaliseren. Deze conclusie volgt uit het onderzoek ‘Digitaal contact overheid en gemeente’ van seniorenorganisatie Unie KBO onder 65-plussers.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. Als dit uitsluitend digitaal zou zijn dan komen ouderen die op dit moment niet digitaal zelfstandig zijn, in de problemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Unie KBO. Maar liefst 87% van de digibete ouderen in het onderzoek van de Unie KBO bevestigen dat zij hulp van onder meer familie, vrijwilligers en ambtenaren moeten inschakelen.

Vangnet
"Wat we nu zien is dat de focus vooral ligt op de inrichting van een goede digitale infrastructuur. Wij willen dat juist ook aandacht komt voor een vangnet voor digibeten, waaronder veel ouderen”, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. "Wij stellen: digitaal waar het kan, persoonlijk omdat het moet. Om de digibete gebruiker straks niet uit te sluiten moet in de aanloop naar 2017 ook de nadruk liggen op het geven van persoonlijke voorlichting, begeleiding en ondersteuning", aldus Vanderkaa. De Unie KBO schrijft in een brief aan de Minister dat de overheid actie moet ondernemen om ook de digibete ouderen inspraak te geven tijdens het proces. Door de Minister is een klankbordgroep ingesteld die adviseert over het gebruiksvriendelijker inrichten van de e-overheid. De Unie KBO dringt er bij de Minister op aan om in die klankbordgroep ook ouderen zitting te laten hebben.

Drempels
De uitkomsten onderstrepen deels de eerdere bevindingen van de Nationale Ombudsman en andere onderzoeken naar digitalisering en dienstverlening. Het onderzoek van de Unie KBO werpt echter ook het licht op andere aspecten: veel ouderen ervaren zichzelf als te oud om de benodigde digitale vaardigheden eigen te maken en velen hebben bovendien een sterk verminderde interesse in digitalisering. Maar ook de kosten die gemaakt moeten worden om internetapparatuur aan te schaffen vormen voor veel senioren een drempel. De Unie KBO stelt dat deze aspecten niet zonder meer opgelost worden door een goede digitale infrastructuur.

Digitaal contact
Persoonlijk contact met de overheid blijft voor veel ouderen de meest prettige manier van contact. Nagenoeg alle ondervraagden vinden dan ook dat er alternatieve manieren mogelijk moeten blijven om contact te kunnen maken. Van de senioren die aan het Unie KBO-onderzoek hebben deelgenomen en thuis in het bezit zijn van een internetaansluiting, heeft 70% digitaal contact met de overheid. De meest genoemde onderwerpen zijn belastingaangifte (67%), het inwinnen van informatie (37%) en het maken van afspraken (36%).
Beste lezer,

Zoals u wellicht al weet zijn MEER Welzijn en de gemeente Wijchen druk doende om een online dorpsplein op te zetten naar voorbeeld van mijnbuurtje.nl. Het online dorpsplein helpt om andere buurtbewoners makkelijker te leren kennen en laat op een leuke manier zien wat er allemaal in de buurt te doen is. Er is  makkelijk informatie te vinden over de buurt, bewoners en organisaties op één overzichtelijke plaats. Heb je iets nodig? Je regelt het makkelijk met elkaar. Je benut spullen en kennis die er al zijn, vlakbij jou in de buurt. Je praat mee over veranderingen in je buurt op het moment dat het jou uitkomt. Zo voelen mensen zich meer thuis in de buurt, kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en met andere buurtbewoners dingen doen.
Per wijk of dorp worden een paar buurtbewoners opgeleid tot ‘buurtverbinder’. Het gaat hier om een vrijwilligersfunctie die je kunt doen tussen de 8 en 20 uur per week. Als buurtverbinder leer je hoe je in je eigen buurt ervoor zorgt dat mensen en organisaties in de buurt elkaar kennen en meer met elkaar samenwerken. Omdat steeds meer mensen internet gebruiken, ondersteunt mijnbuurtje dit met een interactief online dorpsplein.
Wilt u ons meehelpen met de werving van buurtverbinders? Fijn als u bijgaande tekst in uw maand-, dorps- of ander informatieblad wilt opnemen.
Bij voorbaat dank, mede namens Hans Bussink van MEER,

Carine Poels

 met vriendelijke groet,

Carine Poels
Projectleider
kanteling wmo
t  024 751 7278
e  c.poels@wijchen.nl

 

 

 

Belastingservicegroep
Voor veel mensen een uitkomst. Als u gebruik wilt maken van een belastingadviseur wendt u dan tot contactpersoon Dhr.Hent Hopman. Hij kan u vertellen of u in aanmerking komt voor hulp. Zijn telefoonnummer is 0487 - 531249.

Ouderenadviseurs
Coördinator is Toon Zoetekouw,
tel. 0487-532108.

OpStap-bus
Bel één dag van te voren op werkdagen tussen 8.30 en 11.00 uur naar de centrale: tel. 6421999. Geef duidelijk aan als u gebruik maakt van een rolstoel.

Hulpdienst in de gemeente Wijchen
Stichting MEER Welzijn Wijchen tel. 024-6418459 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

Rijbewijskeuring
Voordelige rijbewijskeuringen voor senioren in Het Noorderlicht Roerdompstraat 76 in Wijchen. Voor automobilisten van 75 jaar en ouder uit Wijchen en omgeving die een voordelige keuring zoeken, organiseert Regelzorg maandelijks een keuringsdag. De kosten bedragen slechts € 24,80. Een afspraak maken kan tijdens kantooruren met het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg, via telefoon 088-2323300 of via www.regelzorg.nl. Let op: niet rechtstreeks bij de locatie. Ook automobilisten onder de 70 jaar die om medische redenen voor het B/E rijbewijs gekeurd moeten worden, kunnen bij Regelzorg terecht.
Computercursus
Aanmelden  op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur bij Hans Peperkamp te Wijchen tel. 024-6416710.
B.g.g. : spreek dan uw boodschap in.