Inhoud site

 

Laatst gewijzigd op 7 december 2014

 

 

 

Beste Leden

Het is intussen weer december geworden en de warme truien en jassen zijn tevoorschijn gehaald. We moeten weer even wennen, dat het koud is. Het is al vroeg donker en het duurt lang voordat het licht wordt. Er zijn nogal wat mensen die daar somber van worden. Daartegenover is de maand december ook een maand van feesten en gezelligheid. Herinneringen van Sinterklaas en Kerstvieringen in hun jeugd worden opgehaald tijdens familie bijeenkomsten. Het is ook de tijd om terug te kijken en plannen te maken voor het volgend jaar. Als we terug kijken op het afgelopen verenigingsjaar, dan kunnen we als bestuur zeer tevreden zijn. De activiteiten die we georganiseerd hebben, zijn door de leden goed bezocht en gewaardeerd. De voorjaars - en najaarsreis waren weer helemaal volgeboekt zonder dat we leden teleur moesten stellen dat de bus vol was. In de loop van het jaar is een gedeelte van de verbouwing en opknappen van onze thuisbasis de Oase gerealiseerd. Dit betekende dat we de activiteiten tekenen/schilderen en bloemschikken moesten verplaatsen naar de grote zaal. We moeten even afwachten hoe dit bevalt, anders moeten we uitwijken naar de nieuwe ruimtes op de begane grond. Het aantal bezoekers aan de modeshow en kleding verkoop is in de loop der jaren achteruit gegaan. Daarom is besloten dat we die in het volgend jaar niet meer organiseren. Er wordt nagedacht of we hiervoor iets anders moeten organiseren.
Het bestuur van KBO Alverna wenst jullie prettige kerstdagen en een gelukkig 2015, vol vreugde en geluk en vooral een goede gezondheid.

Karel Leummens

 

                            

Fietsen

Verslag van de fietstocht op 12 november.

Het was een regenachtige woensdag, maar toch waren er 9 stoere fietsers bij elkaar gekomen bij de kerk aan de Heumenseweg. Hans, die deze dag de leiding zou nemen, kwam vertellen dat de fietstocht wat hem betrof niet door zou gaan in verband met het slechte weer. Maar er gingen stemmen op om toch te gaan en onder aanvoering van Jan gingen we op pad. Eerst over de Boskant en via een smal paadje naar Nederasselt.
Via de brug bij Grave en langs de bunkers over de dijk naar Keent. Hier werd een heerlijk kopje koffie of thee met gebak genuttigd. Het café waar we zaten leek wel een museum. Na de koffie konden we er wel weer even tegen. We zijn via de dijk naar Ravenstein gefietst en vandaar over de brug naar Niftrik. Voorbij Niftrik leek het wel een afvalrace. Zo af en toe raakten we iemand kwijt die de kortste route naar huis nam en voor we in Alverna aankwamen, waren we iedereen kwijt. We hebben genoten van de tocht en hadden al bij al nog goed fietsweer.

Een vrolijke fietser

Wandelen

Woensdag 7 januari 2015 staat er weer een wandeling op het programma. We zullen er dan weer een halve dag van maken. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de Oase aan de Graafseweg. Dus tot ziens op woensdag 7 januari 2015
Info. P Sengers 06-20832810

Overleden  leden

 Mevr. Stien Marinussen-Jansen is overleden op 20 november. Zij was  85 jaar oud.
Zr. Toos Rijnhout is overleden op[ 21 nov. Zij was 85 jaar oud
Zr. Nel Tenniglo is overleden op 25 november. Zij was 88 jaar oud.
Dhr. R. Smeets is overleden op 29 november. Hij was 89 jaar oud. Op 19 december wordt de intentie gelezen.


Kerstviering

Zondag 21 december houden we onze jaarlijkse Kerstviering. Het beloofd zoals gebruikelijk weer een mooie middag te worden.
Er is koffie of thee met wat lekkers bij binnenkomst en een consumptie met een snack in de pauze.

Het programma ziet er als het volgt uit :

14.00 uur. Opening door de voorzitter.
14.05 uur. Zangkoor “Between”
14.30 uur. Toneelvereniging  Eendracht met het Kerstspel “ Afspraakjes rond de Kerst “. Eerste deel
15.15 uur.  Pauze
15.45 uur. Tweede deel toneelvoorstelling
16.30 uur. Einde.

Voor deze middag kunt u zich nog inschrijven voor 15 december. De kosten bedragen € 2,00, dit kan aan de zaal betaald worden.
Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. Einde ca. 16.30 uur.

 

                   

                       
Activiteiten in de Oase  

Dinsdagmiddag:     Soos: kaarten, biljarten 13.15 -16.45 u.
                             Tekenen van 13.30 tot 16.30 u.
Woensdagmiddag: Gym   13.00 - 14.00 u.  en 14.00 - 15.00  u.
                             Yoga  15.00 - 16.00 u.
Donderdagmiddag: Vrij biljarten 13.15 – 16.00 uur
Vrijdagmiddag:       Soos: kaarten, biljarten 13.15 -16.45 u.


Sinterklaasmiddag

Vrijdag 5 december hebben we onze traditionele Sinterklaas middag gehouden in de Oase. Er waren zo’n 60 leden aanwezig.
Bij binnenkomst was er voor iedereen koffie of thee met gevulde speculaas.
Om 14.00 uur opende de voorzitter de bijeenkomst en wenste iedereen een fijne middag toe. Het bestuur had Ad Goossens, een veelzijdige muzikant, uitgenodigd om voor het entertainment te zorgen. Dat bleek een goede greep. Ad speelde herkenbare muziek en liedjes op wel vijf verschillende instrumenten. Om ongeveer half drie kwam plotseling de Goed Heilig Man met zijn gevolg binnen.
Hij werd luid toegezongen. Maar hij wilde met enige leden toch nog een gesprekje hebben.

Foto's gemaakt tijdens deze viering zijn te vinden onder tab "Sinterklaasviering"

ETEN EN ONTMOETEN
6 en 20 januari 2015

Met elkaar genieten van een heerlijke maaltijd en een gezellig gesprek? Het kan, ieder eerste en derde dinsdag van de maand bij LuciVers locatie La Verna. De kosten bedragen € 8,56 per maaltijd, inclusief afsluiting met een kopje koffie of thee. U kunt dit bedrag voor aanvang van de maaltijd contant voldoen bij de receptie in La Verna. De activiteit begint om 12.30 uur en wordt rond 14.00 uur afgesloten. We vragen u vooraf aan te melden, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan tot en met de donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst.  U kunt u aanmelden bij de receptie van LuciVer (024-6413141, info@luciver.nl). Meer informatie over LuciVer vindt u op www.luciver.nl.

Ouderen mishandeling

Beste leden, onderstaand bericht hebben we van de Unie KBO ontvangen met het verzoek dit in ons ledenblad te plaatsen.
Ouderenmishandeling is een onderwerp dat de laatste tijd volop in de belangstelling staat.

Lancering Nationaal Meldpunt Ouderenzorg

Vrijdag 28 november- Omroep MAX en ouderenorganisaties Unie KBO en PCOB lanceren maandag 1 december het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. Vanaf 1 januari vinden grote hervormingen plaats binnen de langdurige ouderenzorg. Deze hervormingen vragen om goede begeleiding. Ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg én  zorgverleners kunnen bij het meldpunt aangeven hoe de veranderingen positief of negatief effect hebben op het dagelijks leven.
Vanaf volgend jaar verandert er veel in de zorg. Zo gaan gemeenten ouderen begeleiden en verstrekken de zorgverzekeraars voor het eerst wijkverpleging en verzorging aan huis. Het meldpunt zal alle signalen verwerken en bij de overheid aangeven hoe de veranderingen in de dagelijkse praktijk uitpakken.
Het meldpunt wordt vanaf maandag 1 december opengesteld omdat de initiatiefnemende organisaties dagelijks merken dat mensen zich nu al zorgen maken over de aankomende  veranderingen. Vanaf 1 december kan via www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl melding worden gedaan van ervaringen. Mensen zonder internettoegang kunnen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur ook bellen met het nummer 0800 22 55 624.
Ook via twitter en Facebook kan worden meegepraat via #Meldouderenzorg of www.facebook.com/nationaalmeldpuntouderenzorg
                                              
Procedure belastingaangifte over 2014

De belastinginvulhulpen van de KBO, evenals de Belastingdienst, zijn al bezig zich voor te bereiden op de invulronde in het voorjaar 2015.
Een van de veranderingen in de komende tijd is dat het invullen van de aangifte alleen mogelijk is met behulp van de zgn. "voor ingevulde aangifte", die na 1 maart 2015 beschikbaar is.
Het afgelopen voorjaar hebben diegenen, die al gebruik maakten van de hulp van de belastinginvulhulpen van de KBO, van de Belastingdienst een brief gekregen met daarin een machtigingscode. Begin 2015 ontvangen zij weer een brief met een machtigingscode die erg belangrijk is om uw aangifte voor 2014 te verzorgen.

Belangrijke aandachtspunten voor deze personen zijn:
Voor het belastingjaar 2014 en aangifte daarvan in het voorjaar 2015 geldt de volgende procedure:

  • u krijgt in januari/februari 2015 de bekende enveloppe met het verzoek aangifte te doen en afzonderlijk krijgt u in een witte enveloppe een machtigingscode. Voor een echtpaar betekent dit dat u twee brieven met een machtigingscode krijgt;
  • Degenen die gebruik maken van de hulp van de KBO zouden de invulhulpen een groot plezier doen om deze codes telefonisch aan hen door te geven, want… zij kunnen dan met deze codes bij de Belastingdienst uw gegevens al opvragen en invullen voordat zij naar u toe komen;
  • De invuller maakt daarna met u een afspraak voor een huisbezoek en dan controleren zij samen met u deze gegevens en vullen ook de bijzondere ziektekosten/giften in en kunnen daarna de aangifte verzenden;
  • nog een wijziging is dat zij pas na 1 maart 2015 uw voor ingevulde aangifte kunnen ophalen bij de Belastingdienst en concreet betekent dit dat zij pas na 1 maart 2015 kunnen beginnen met de invulactie. Daar staat tegenover dat de termijn van 1 april is gewijzigd in 1 mei;
  • de invulhulpen proberen wel zoveel mogelijk in maart alle aangiften weg te werken zodat de Belastingdienst vóór 1 juli de definitieve aanslag kan opleggen (teruggave of betaling).

Uiteraard is het ook mogelijk, wanneer u nog geen gebruik maakte van de hulp van de invulhulpen van de KBO, een beroep op hen te doen. U kunt hiervoor contact opnemen met Hent Hopman, tel. 0487-531249.
In het januarinummer zal nog meer informatie over de aangifteronde worden verstrekt.

Korting op uw zorgverzekering via de KBO

Agis wordt Zilveren Kruis per 31/12/2014. De mensen die nu bij Agis verzekert zijn hebben inmiddels een nieuw polisblad van Zilveren Kruis ontvangen.
Op dat polisblad staat of je korting ontvangt omdat je in een collectief zit ja of nee. Als er niets over korting op je polisblad staat dan profiteer je nog niet van de voordelen van het Unie KBO-collectief: 7,5% korting op de basisverzekering, 10% op de Aanvullende verzekeringen en het gratis KBO-pakket.
Als je wel al in een collectief bij Agis of Zilveren kruis zat dan is het verstandig om te kijken of je niet beter af bent in het Unie KBO-collectief. Meestal zal dat inderdaad het geval zijn omdat het KBO collectief hoge kortingen én dus dat gratis extra pakket heeft.
 Het kan ook zijn dat leden van de KBO eerder in het Postcodeloterij-collectief van Agis zaten. Dat collectief bestaat niet meer en inderdaad, de mensen die daarin zaten worden momenteel intensief en soms helaas onprettig benaderd door andere zorgverzekeraars van buiten de Achmea-groep. Voor die mensen is het zeker interessant om in te stappen in het Unie KBO-collectief, een veilige haven. Bovendien scheelt dat ze direct een bedrag van rond de 100 a 150 euro per persoon. 1 telefoontje daarvoor is voldoende. Telefonisch: 071-7510025 (speciaal KBO nummer!) Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.0


Kerstmarkt LuciVer

Dinsdag 16 december wordt er in La Verna in de Ark een Kerstmarkt van 10.30 uur tot 16.30 uur, georganiseerd. Iedereen is van harte welkom.
Het bezoek aan de Kerstmarkt is gratis, maar bij gebruik van een consumptie wordt er gebruik gemaakt van een knipkaart.
Bij de receptie is 1 knip te koop voor 3,00 euro.
Op de kerstmarkt worden de volgende artikelen verkocht: bloemen, kaarten, kaarsen, schalen, mozaïek, breiwerk, zijde/gaas stukken en beelden.
Gert-Jan Loeffen staat met een kraam waar o.a. kerststukjes, bloemen en oud-hollands snoep te koop is.
Er staat ook een kraam van de Zonnebloem.

                            Het bestuur wenst u allen

               


Belastingservicegroep
Voor veel mensen een uitkomst. Als u gebruik wilt maken van een belastingadviseur wendt u dan tot contactpersoon :
Dhr.Hent Hopman. Hij kan u vertellen of u in aanmerking komt voor hulp. Zijn telefoonnummer is 0487 - 531249.

Ouderenadviseurs
De ouderenadviseur vanuit het KBO voor Alverna is: Ben Janssen , tel 024 64 19213 of 0630 104 680.
Coordinator ouderen adviseur is: Toon Zoetekauw
tel. 0487 532 108.

OpStap-bus
Bel één dag van te voren op werkdagen tussen 8.30 en 11.00 uur naar de centrale: tel. 6421999. Geef duidelijk aan als u gebruik maakt van een rolstoel.

Hulpdienst in de gemeente Wijchen
Stichting MEER Welzijn Wijchen tel. 024-6418459 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

Rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor nu terecht in Wijkcentrum ‘t Achterom. Homberg 2535. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Automobilisten die behoefte hebben aan een rijvaardigheidstraining kunnen zich opgeven via Regelzorg. Het verkeer is tenslotte toegenomen en de regelgeving uitgebreid.

Computercursus
Aanmelden  op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur bij Hans Peperkamp te Wijchen tel. 024-6416710.
B.g.g. : spreek dan uw boodschap in.

===================================================

Geachte heer/ mevrouw,

Gisteren, maandag 1 december is het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van start gegaan. Het Meldpunt is een samenwerking tussen de KBO, PCOB en Omroep Max.
Het Meldpunt is bedoeld voor ouderen, familieleden, mantelzorgers of zorgverleners die via het meldpunt hun ervaringen, meningen en signalen over de veranderingen in de ouderenzorg kunnen melden. Wat gaat er goed, wat gaat er mis en wat kan beter?
 
Vrijdag 28 november is er volop aandacht geweest voor het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg in het Omroep MAX-programma 'Meldpunt', op NPO 1.
Manon Vanderkaa (directeur Unie KBO) is samen met Jan Slagter te gast geweest om te praten over de veranderingen in de langdurige zorg en de lancering van het Nationale Meldpunt Ouderenzorg.
U kunt hier de uitzending terugkijken: http://www.npo.nl/tijd-voor-meldpunt-hallo-nederland/28-11-2014/POW_00790033

Gisteren (Maandag 1 december) in Tijd voor MAX , op NPO 2, is er wederom aandacht besteed aan het meldpunt.
U kunt hier de uitzending terugkijken: http://www.npo.nl/tijd-voor-max-hallo-nederland/01-12-2014/POW_00918814

In de bijlage bij deze mail stuur ik u het persbericht dat is uitgegaan door de Unie KBO.
En tot slot hieronder nog een overzicht van links over het meldpunt.

Site Omroep Max : http://www.meldpunt.tv/home/
Site Meldpunt : www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl
Site Unie KBO : http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1197
Facebook : http://www.facebook.com/nationaalmeldpuntouderenzorg
Facebook KBO Gelderland : https://www.facebook.com/kbo.gelderland
Twitter KBO Gelderland : https://twitter.com/kbogelderland
Site KBO Gelderland : http://www.kbogelderland.nl

 

Met vriendelijke groeten,
Karin Goes
Procesmanager

Beschrijving: C:\Users\10120472\AppData\Local\Temp\2\Temp1_KBO logo gelderland CMYK z.zip\KBO logo gelderland RGB z.jpg
Deken Dr. Mulderstraat 8A  
6681 AB Bemmel - 0481 450 252
www.kbogelderland.nl

Werkdagen: ma/ di/ woe/ do

http://careers.futurestep.com/sites/_web-templates/image-library/Social-Icons/email/twitter-email-icon.pngVolg ons op Twitter @KBOGelderland
http://www.kleinkleding.nl/img/logo/logo-facebook.png  https://nl-nl.facebook.com/kbo.gelderland

 

======================================================