Artikelen door Geert Janssen

coronavirus

KBO ALVERNA Belangrijke mededeling: Het bestuur van KBO-Alverna heeft besloten om alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van KBO-Alverna tot eind maart niet door te laten gaan i.v.m. het risico van besmetting door het virus. Dit geldt tevens voor de toneelmiddag van 15 maart as. alsmede voor de jaarvergadering van 26 maart as.. Via […]

Contributie 2020.

Contributie 2020 De contributie bedraagt € 22,50 per persoon. Rekeningnummer Rabobank NL15 RABO 0158 6794 66 De voorkeur gaat uit naar een machtiging voor automatische incasso. Bij overschrijven via Internetbankieren gelieve naam en laatste 4 cijfers lidmaatschapskaart te vermelden. Verzoeke voor eind februari as. over te maken ingeval van  internetbankieren