Artikelen door Geert Janssen

Contributie 2019.

Contributie 2019 De contributie bedraagt € 22,50 per persoon. Rekeningnummer Rabobank NL15 RABO 0158 6794 66 De voorkeur gaat uit naar een machtiging voor automatische incasso. Bij overschrijven via Internetbankieren gelieve naam en laatste 4 cijfers lidmaatschapskaart te vermelden.