Berichten voor de voorpagina

Collectiviteitskorting ziektekostenverzekering.

M.i.v. 1 januari 2021 komt deze als gevolg van een overheidsbesluit definitief te vervallen.

coronavirus

KBO ALVERNA

Belangrijke mededeling:

Het bestuur van KBO-Alverna heeft besloten om alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van KBO-Alverna tot eind maart niet door te laten gaan i.v.m. het risico van besmetting door het virus.

Dit geldt tevens voor de toneelmiddag van 15 maart as. alsmede voor de jaarvergadering van 26 maart as..

Via de website www.kbo-alverna.nl zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bestuur KBO-Alverna.

Contributie 2021.

Contributie 2021

De contributie blijft in 2021 gehandhaafd en bedraagt € 22,50 per persoon.
Rekeningnummer Rabobank NL15 RABO 0158 6794 66
De voorkeur gaat uit naar een machtiging voor automatische incasso.

Bij overschrijven via Internetbankieren gelieve naam en laatste 4 cijfers lidmaatschapskaart te vermelden.

Verzoeke voor eind februari as. over te maken ingeval van  internetbankieren

https://www.wijwijchen.nl