Berichten voor de voorpagina

Contributie 2019.

Contributie 2019

De contributie bedraagt € 22,50 per persoon.
Rekeningnummer Rabobank NL15 RABO 0158 6794 66
De voorkeur gaat uit naar een machtiging voor automatische incasso.

Bij overschrijven via Internetbankieren gelieve naam en laatste 4 cijfers lidmaatschapskaart te vermelden.

https://www.wijwijchen.nl