Contributie 2020.

Contributie 2020

De contributie bedraagt € 22,50 per persoon.
Rekeningnummer Rabobank NL15 RABO 0158 6794 66
De voorkeur gaat uit naar een machtiging voor automatische incasso.

Bij overschrijven via Internetbankieren gelieve naam en laatste 4 cijfers lidmaatschapskaart te vermelden.

Verzoeke voor eind februari as. over te maken ingeval van  internetbankieren